معرفی کتاب: حقوق متقابل مردم و حکومت در جمهوری اسلام ایران

تاریخ ارسال:10:06 1396/07/10

حقوق متقابل مردم و حکومت در جمهوری اسلام ایران

نویسندگان: محمد رحیم عیوضی / سید حسام الدین باب کوره

در این کتاب ضمن بررسی مبانی نظری، منشاء شناسی و منبع شناسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صورت بندی حاکمیت در این قانون، حقوق مردم و حاکمیت و مصادیق و نمود های آن و برخی مسائل بنیادین دیگر در دو بخش پرداخته شده است.

 قوانین وضع شده در کشورها بیانگر دوگانه حق و تکلیف است. قوانینی که از یک سو حقوق و تکالیف مردم در برابر دولت و از سوی دیگر حقوق و تکالیف دولت در برابر مردم را مد نظر قرار می دهد.

بیست و یک فرمان حکومتی در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران / دانلود فایل

تاریخ ارسال:14:22 1396/07/03

بیست و یک فرمان حکومتی در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران

 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

شکل، ساختار و تشکیلات حکومت اسلامی در رسائل دینی 1357-1342 (دانلود فایل مقاله)

تاریخ ارسال:12:35 1396/06/28

شکل، ساختار و تشکیلات حکومت اسلامی در رسائل دینی 1357-1342

فصلنامه سیاست مقاله 15، دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 529-546

نظام کارآمد، کارآمدی نظام

تاریخ ارسال:00:33 1396/04/22

نظام کارآمد، کارآمدی نظام

کارآمدی بعنوان یکی از عناصر مهم مشروعیت در نظام مردم سالاری علاوه بر نسبی بودن بدلیل وجود اجزای گوناگون تا رسیدن به شکل کامل آن نیاز به یک بررسی دقیق و توجه خاص دارد تا مبادا عدم کارآمدی یک جزء از کل این مراحل بعنوان ناکارآمدی کامل و یا کارآمدی یک جزء بعنوان کارآمدی کامل القا شود.

توجه به این نکته ظریف می تواند به ما در ارائه یک تعریف دقیق از کارآمدی کمک نموده و نظام کارآمد و کارآمدی نظام را به شکل درستی تبیین نماید.

 

پرونده ویژه: بازخوانی اسناد ترور ناموفق رهبر انقلاب در تیرماه ۱۳۶۰ چه کسانی آیت‌الله خامنه‌ای را ترور کردند؟

تاریخ ارسال:07:51 1396/04/11

بازخوانی اسناد ترور ناموفق رهبر انقلاب در تیرماه ۱۳۶۰ چه کسانی آیت‌الله خامنه‌ای را ترور کردند؟

الاجتهاد الممانع – السياسة والثقافة والمجتمع في فكر الإمام الخامنئي

تاریخ ارسال:15:11 1396/04/08

الاجتهاد الممانع – السياسة والثقافة والمجتمع في فكر الإمام الخامنئي

 

الاجتهاد الممانع لإدريس هاني من المغرب

الاجتهاد الممانع – السياسة والثقافة والمجتمع في فكر الإمام الخامنئي

لقد طرح الإمام الخامنئي خلال حياته العملية مجموعة من المفاهيم لا نبالغ إن قلنا إن كلا منها هو مشروع فكري يكشف عن رؤية فكرية خاصة ولا يمكن أن تصدر بعض هذه الطروحات من رجل سياسة من حيث إنه رجل سياسة.

 

صفحه‌ها