امام و رهبری

دستاوردهای انقلاب اسلامی - تعداد فیش : 49
عدالت و رفع تبعیض‌ها: شعار انقلاب اسلامی
گسترش عدالت اجتماعی: دستاورد انقلاب جمهوری اسلام
گفتمان عدالت در بیان امام خامنه ای(دامت برکاته)
عدالت اجتماعی و قسط اسلامی
عدالت و پیشرفت در بیان امام خامنه ای
باز هم چاره علی بود : گزارشی خواندنی از حضور رهبر انقلاب در منطقه زلزله‌زده
حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي ، بـرادري چـون خـــورشـيـد
عدالت اجتماعی در بیانات امام خامنه ای
اشتراکات امام و رهبری در مقابله با چالش ها و بحران ها

صفحه‌ها