مراکز

اساسنامه مركز فرهنگي دانشجويي امام، ولايت فقيه و انقلاب اسلامي
معرفی انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر رهبری معظم انقلاب
مركز تحقيقات حكومت اسلامى (مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان رهبری)
این موسسه، هدف خود را دفاع از ارزشها و مبانی انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی مبتنی بر مردم سالاری دینی قرار داده است