مکتوبات

ولايت فقيه (متن سخنرانی علمی) جهت استفاده مبلغین برای منبر
فهرست مقالات ولایت فقیه (منبع شناسی ولایت فقیه)
کي از لوازم اصل ولايت فقيه، التزام عملي به آن است که موضوع مقاله ي حاضر است . هدف از اين مقاله تبيين چيستي و چرايي التزام عملي به ولايت فقيه است.
اختلافات حرمت شکن و پرده دری های بی محابا مختض نظامات سیاسی مادی و سکولاری است.
اشاره: آنچه در پی می آید متن برخی از گفتگوهایی است که از سوی همکارانمان در دفتر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) (واحد قم) با برخی از اندیشمندان و صاحب نظرا
ولایت فقیه و نقش خبرگان در آن
ولايت‎فقيه يك اصل بديهي است
در اندیشه سیاسی اسلام حق با آرای افراد انسانی سنجیده نمی شود تا زیادی و کمی تعداد پیروان دلیل بر حق بودن و مشروعیت داشتن یا نداشتن یک مذهب و یا یک رهبر سیاسی -م
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برآمده از انديشه سياسي اسلام است. كساني كه با انديشه سياسي اسلام آشنايي دارند بنحوي توانايي علمي تحليل ساختاري نظام جمهوري اسلا
فلسفه سياسي اسلام، بخصوص از بُعد شيعي كه در «امامت» متجلّي است، براي دوره پس از ائمه نيز داراي طرح و برنامه و الگوست. آنچه به نام «ولايت فقيه» مطرح است، اختيارا

صفحه‌ها