مکتوبات

اصولاً تا پاسخ‌گویی به صورت یک فرهنگ در جامعه و نظام اجتماعی جای خود را باز کند، امید چندانی نمی‌توان به استیفای حقوق افراد در جامعه بست...
عدالت باید مردمی شود تا نجومی بگیران بی تعهد و سلبریتی های بی تفاوت و رانت ها رو به افول بگذارند
معرفی حکومت های کارآمد شیعی: گذري بر دولت آل بويه
کارآمدی و عدالت در نظام اسلامی
کارآمدی مشروعیت ثانویه هر نظام است/ ۴ عامل کارآمدی انقلاب اسلامی
ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران به گونه ای طراحی شده که کارآمدی آن در همه عرصه ها دیده می شود.
سه نکته درباره کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران
بیاناتی از رهبر کبیر انقلاب اسلامی
رهبری دینی و رهبری سیاسی وحدت یا دوگانگی؟

صفحه‌ها