یادداشت

عدالت باید مردمی شود تا نجومی بگیران بی تعهد و سلبریتی های بی تفاوت و رانت ها رو به افول بگذارند
کارآمدی و عدالت در نظام اسلامی
کارآمدی مشروعیت ثانویه هر نظام است/ ۴ عامل کارآمدی انقلاب اسلامی
ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران به گونه ای طراحی شده که کارآمدی آن در همه عرصه ها دیده می شود.
سه نکته درباره کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران
بیاناتی از رهبر کبیر انقلاب اسلامی
از دولت قبیله‌ای تا دولت نبوی
بایدها و نبایدهای «دولت اسلامی»

صفحه‌ها