گزارش

اظهارات علماء و شخصيت ها درباره آقاي منتظري
گزارشى از تصويب اصل ولايت فقيه در قانون اساسى
نقش مجلّه حوزه در پاسداشت انديشه ولايت فقيه: مزينانى محمدصادق
ولایت فقیه در کلام شهدا
آیت‌الله حائری شیرازی: ولایت ائمه و ولایت فقیه‌، امتداد ولایت خداوند متعال
یک فعال رسانه ای گفتمان های متفاوت دولت ها را که مغایرت زیادی با هم دارند، ناشی از تبعیت نکردن از هسته اصلی نظام یعنی ولی فقیه دانست و تاکیدکرد: هر دولتی که روی
همه باید در مسائل حکومتی از رهبر معظم انقلاب تبعیت کنند
مسابقه صراط مستقیم
پانزده سوال در رابطه با ولایت فقیه
ضدیت با ولایت فقیه در چارچوب هجوم فرهنگی غرب و روشنفکران وابسته، نمودی بسیار محسوس داشته است، به گونه‌ای که تقریبا در تمامی مجامع ضد انقلاب و روشنفکران غرب‌زده
گزارش درس ولایت فقیه (جلسه سوم)

صفحه‌ها