گزارش

علی رغم سیاست ضدایرانی شبکه ماهواره ای صدای آمریکا، نتیجه نظرسنجی برنامه افق این شبکه، تایید جایگاه ولایت فقیه بود.
اصلِ ولایت فقیه, از اصول بنیادین و محوری قانون اساسی است. می توان گفت: ولایت فقیه, روح قانون اساسی و بسان خونی است که قلب نظام اسلامی را به تکاپو وا می دارد.

صفحه‌ها