اینفوگرافی

اهل کوفه نیستیم، یعنی بدانیم تا حسین(ع) نیامده، مسلم ولی امر است.
بخشی از نامه امام خامنه ای به جوانان اروپا و آمریکا
امام حاضر و امام گذشته
در آخرت یقه تان را می گیرم!
داستان حق الناس
امام خامنه ای
انتظار یعنی: تا حسین نیامده، مسلم ولی امر است
شیخ مرتضی حائری و اثبات ولایت عامه فقیه
علامه مصباح یزدی: فتنه گران با حکم حکومتی رهبری اعدام نشدند
شبهه شورای رهبری

صفحه‌ها