شبهات

ناكارآمدي نظام
فزونی فساد و گناه، نشانه ناکارآمدی نظام اسلامی؟!
جستاری در شبهه شناسی آموزه‌ی ولایت فقیه
کثیری از فقها با ولایت فقیه مخالفند! + سند
کدامیک از علما با «ولایت فقیه» مخالفند؟
طی دو سه هفته اخیر به مناسبت برخی حوادث مرتبط به عزل و نصب وزیر اطلاعات ، مباحثی در منابر و تریبونها و دیگر رسانه های جمعی بویژه فضای مجازی درباره ولایت فقیه مط
پاسخ به برخی ایرادات مطرح‌ بر نظريه ولايت فقيه/ صدیقه رحیمی
مغالطه‌ای که در وارد کردن اشکال دور به رابطه‌ی میان ولی فقیه و خبرگان وجود دارد، در آنجا است که می‌گویند: ولی فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب می‌کند؛ در حالی
راى تعیین و مشخّص شدن ولىّ فقیه، در مقام فرض و تصوّر مى‌توان فروض مختلفى را براى مسأله در نظر گرفت که از جمله آن ها مى‌توان به روش‌های زیر اشاره کرد:
« چون حکومت اسلام، حکومت قانون است، قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسان، یعنی فقها باید متصدی آن باشند»

صفحه‌ها