شبهات

دربارۀ «دوستی آیت‎الله خامنه‎ای و مهدی اخوان ثالث» و دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های سلطنتی
پاسخی تاریخی به یک شبهه امروزی
آیت الله خامنه ای مجتهدی است که قدرت صدور فتوا برای اشخاص را هم دارند و بر این اساس می توانند رساله عملیه بنویسند...
توهین به جایگاه ولایت فقیه و رسالت حوزویان
ناكارآمدي نظام
فزونی فساد و گناه، نشانه ناکارآمدی نظام اسلامی؟!
جستاری در شبهه شناسی آموزه‌ی ولایت فقیه
کثیری از فقها با ولایت فقیه مخالفند! + سند
کدامیک از علما با «ولایت فقیه» مخالفند؟
طی دو سه هفته اخیر به مناسبت برخی حوادث مرتبط به عزل و نصب وزیر اطلاعات ، مباحثی در منابر و تریبونها و دیگر رسانه های جمعی بویژه فضای مجازی درباره ولایت فقیه مط

صفحه‌ها