شبهات

خیراً نامه ای با “عنوان نامه ی یک جوان شیعه به آیت الله خامنه ای” در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر گردیده است که لازم دیدم آن را بررسی نمایم،
چرا رهبر معظم انقلاب که با حضرت علی (ع) مقایسه می شوند
شبهاتی که عموما پیرامون مسأله ی ولایت فقیه مطرح می شود دو دسته است :
در نوشتار پیش رو قرار است به دو شبهه در مورد ولایت فقیه پاسخ بگوییم لکن قبل از طرح آن شبهه و پاسخ به آنها، مناسب است دو سخن اساسی از دو بزرگ عرصه فقاهت نقل کنیم

صفحه‌ها