شبهات

تحقیقی که پیش روی شماست بر آن است که چهار شبهه پیرامون ولایت فقیه را که به نظر محقق بیشتر مورد توجه بوده را مورد بررسی قرار دهد و جوابی قانع کننده و واقع بینانه
ولايت فقيه و رد شبهه‏ ها
پاسخ آیت الله العظمی بروجردی (ره) به استفتائی در خصوص ولایت مطلقه فقیه
تشکیک در مقبوله عمر بن حنظله
در ولایت، رابطة‌ ولی‌ با "مولی‌علیهم" یکطرفه‌ است
ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌، حکومتی خودکامه و مستبدانه!
شبهه: اشکال‌ شده‌ است‌ که‌ ولایت‌ در تاریخ‌ فقه‌ شیعه‌ به‌ معنای‌ حکومت‌ و کشورداری‌ مطرح‌ نبوده‌ است:
شبهه: برخی‌ گمان‌ کرده‌اند که‌ تئوری‌ ولایت‌ فقیه‌ و اندیشة‌ سیاسی‌ حکومت‌ ولایی‌ از ابداعات‌ فقهای‌ معاصر و یا حداکثر از دوران‌ محقق‌ نراقی‌ به‌ بعد است‌ و فق
در شبکه لوس آنجلسی مطرح شد که چرا بزرگان دینی اسلام در ایران اجازه دست بوسی می‌دهند؟
مقام معظم رهبري در ديدارشان با مردم خراسان شمالي فرمودند كه در مورد موضعشان پيرامون كاهش جمعيت در سالهاي گذشته اشتباه كرده اند .حال سوال من اين است با توجه به س

صفحه‌ها