شبهات

چرا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ولايت جامعه به فرد واحد واگذار شده است نه شورايي از فقهاء؟
با توجه به اينكه رهبر معصوم نيست، آيا اين احتمال نيست كه رهبري افراد دلخواه خود را براي فقهاي شوراي نگهبان انتخاب كند و بالتبع آنان افراد خاصي را براي مجلس خبرگ
اگر ولايت فقيه اختيارات مطلقه اي بر طبق شرع و دين دارد، چرا وظايف و اختيارات رهبري در قانون اساسي شمرده شده است؟ آيا در اين مورد تناقض وجود ندارد؟
در روايات آمده است كه «عقل حجت باطني است»؛ بنابراين با وجود اين حجت باطني، ديگر ولايت فقيه لغو و بيهوده است؛ چرا كه با وجود عقل ديگر انسان نياز به چيزي ندارد؟
اگر ولايت فقيه، مسأله‏اي عقلاني است، پس چرا هنوز برخي آن را رد مي‏كنند؟
ولي فقيه اول بايد دليل و مدرك ارائه كند و بعد فتوا و دستور؛ و هر شخصي بايد بر اساس عقل خود تصميم بگيرد وگرنه بر خلاف احاديثي است كه عقل را حجت باطني مي‏داند!؟
آيا رهبري در ايران كه دائمي است به جز چند استثناء مثل از دست دادن صلاحيت كه در آن زمان رهبر تغيير مي كند، تعارضي با جمهوريت ندارد؟
چرا آيت الله طالقاني با ولايت فقيه مخالف بودند!!؟؟
برخی به شعار «جانم فدای رهبر» شبهه وارد کرده و ایراد می‌گیرند. پاسخ چیست؟
آیا اطلاق «امام» یا «رهبر مسلمانان جهان» به مقام معظم رهبری درست است

صفحه‌ها