پرسش و پاسخ

آيا رهبر موظف است اگر كسي را بهتر از خويش يافت به جاي خود بگذارد؟
آيا مردم مي توانند به فقيهي به عنوان ولي فقيه رجوع كنند كه منتخب مجلس خبرگان نباشد؟
شرط عدالت و اعلميت در ولي فقيه مانع از معصيت ايشان است نه مانع از خطاء و نسيان او خصوصاً با توجّه به پيچيدگي‌هاي امور سياسي، نظام اسلامي چه راهكاري براي حلّ اين
آيا در باره ولي فقيه و رهبري نظام امکان تعدد وجود دارد؟
آيا حكومت ولايت فقيه يك نوع حكومت فاشيستي است؟
آيا ولايت فقيه به معناي حكومت توتاليتر و ضد مردمي نيست؟
كمترين حدي را كه علماي تشيع براي ولايت فقيه قبول دارند، چيست و آيا اين مطلب كه برخي از علماء ايجاد حكومت را در زمان غيبت لازم نمي‌دانند و اين كار را تنها به عهد
موانعي كه در راه اعمال و حاكميت ولايت فقيه در عصر حاضر وجود دارد چيست؟
در بعضي از موارد شاهد هستيم افرادي را كه رهبري تعيين مي كند رفتاري خلاف اسلام يا به ضرر انقلاب انجام مي دهند (مثل صدا و سيما يا شوراي نگهبان) توجيه اين كارها چي
چرا مسئله «ذوب در ولايت» مورد نكوهش مقام معظم رهبري قرار گرفت و ايشان اين كار را نكوهش كردند؟

صفحه‌ها