پرسش و پاسخ

آيا اعتقاد به ولايت فقيه واجب است؟
آيا بحث ولايت فقيه بعد از انقلاب به وجود آمده و تداوم انقلاب اسلامي بدون آن ممكن نبوده است؟
تكليف اهل تسنن و كساني كه اعتقاد به اصل ولايت فقيه ندارند در نظام جمهوري اسلامي چيست؟
آيا مي‌توان به ولي فقيه انتقاد كرد؟ چه كساني مي‌توانند اين كار را انجام دهند؟
آيا عملكرد سوء و نادرست برخي منصوبين رهبري، در برخي پست‌ها، نمايندگي ها و ائمه جمعه ها، تضعيف ولايت فقيه نيست؟
آيا اقتدار مقام معظم رهبري نسبت به اقتدار امام (ره) تضعيف شده است؟
آيا ادواري نبودن ولايت فقيه امكان جايگزيني شخص اصلح در جايگاه ولايت فقيه را از بين نمي‌برد؟
ولایت فقیه و شورا؟
قسمت اول (پاسخ امام خمینی به پرسشهایی درباره ولایت فقیه)
چرا مقام معظم رهبري همان گونه كه براي جوانان اروپا نامه نوشتند ، براي مسئولين كشوري نامه نمينويسند و مشكلات جوانان كشورمان را گوشزد نميكنند؟ آيا بهتر نيست اول ب

صفحه‌ها