پرسش و پاسخ

مخاطب دعوت عمومی رهبر انقلاب برای انتخابات چه کسانی هستند؟آیا ضد انقلاب هم مخاطب دعوت رهبر است؟
سلام همه مامي خواهيم انسان باولايت شويم چه كنيم كه انسان باولايتي باشيم وچه كنيم كه افرادجامعه نيزباولايت شوند دررابطه باولايت كتابهايي معرفي فرماييد باتشكروالت
آيت الله خامنه اي و ولايت مطلقه فقيه؟
آيا ولايت فقيه جزء مسائل تحقيقي يا تقليدي( اصول يا فروع يا هر دو) است؟
همانطوري كه مستحضر هستيد امروزه گروهي مغرضانه يا جاهلانه سعي بر آن دارند تا ذهن جوانان را نسبت به ولايت فقيه بدبين و منحرف نمايند و جملاتي را به آنان القاء مي ك
حاكم در قوانين موضوعه ايران چه كسي است؟ آيا حاكم همان ولي فقيه است؟ آيا تفويض اختيار كرده است؟ چرا؟ به كدام مرجع؟
اعلميت مورد نظر در رهبري نظام اسلامي با اعلميت مورد نظر در انتخاب مرجع تقليد چه فرقي با هم دارد؟
در ضرورت وجود يک فقيه جامع الشرايط در جامعه اسلامي و الزام پيروي از او (براي مسلمانان) شکي نيست، اما با توجه به اينکه در جامعه ما مردم غير مسلمان هم زندگي مي کن
نقش ولايت فقيه در شيعه چيست؟
تا چه حد سخنان نمايندگان ولي فقيه در دانشگاهها( در نهاد رهبري) و در استان ها( به عنوان امام جمعه) حكم خود سخنان ايشان را دارد و تمرد از آن در حكم تمرد از سخنان

صفحه‌ها