کارنامه کارآمدی نظام ولایت فقیه

ضرورت کارآمدسازی نظام در حل مسائل
کارآمدی ولایت فقیه در هدایت و فراخوانی آحاد مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی
کارآمدی ولایت فقیه در تحقق و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی
کارآمدی ولایت فقیه در ایجاد تعامل و همکاری قوا
نقش ولی فقیه در تداوم سیاست‌های نظام اسلامی و تعیین اصول بنیادین کشور
نقش بی‌بدیل ولیّ فقیه در حفظ، تثبیت و حل بحران‌های جمهوری اسلامی ایران
کارآمدی ولایت فقیه در فرایند قیام و طراحی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران
کارآمدی نظریه ولایت فقیه بر نظریه های غربی
آیا انقلاب اسلامی ایران همچنان کارآمد است؟
جمهوری اسلامی و کارآمدی آن در اندیشه شهید مطهری

صفحه‌ها