دانشنامه

تقريرهاي مختلفي از دليل عقلي[1] بر «ولايت فقيه» وجود دارد:
مفهوم ولایت فقیه
پيشينه نظريّه ولايت فقيه
انتخاب يا انتصاب ولي فقيه
معنا و مفهوم مشروعيت
دانشنامه حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اینترنت در سایت حوزه نت

صفحه‌ها