ولایت فقیه از نگاه دیگران

حوزه/ حضرت آیت الله نوری همدانی با بیان این که اقتدار و حیات انقلاب اسلامی توقف ناپذیر است گفتند: اصول و عزت و ارزش های امام (ره) همواره تازگی دارد و مردم به آن
شهید بهشتی تأکید دارند که اسلام یک نظام وسیع است و شناختن هر جزء از یک نظام وقتی ممکن است که نخست بر دیدگاه کلی آن نظام و «جهان بینی» آن آگاه باشیم و برای شناخت
سید قاسم رزاقی‌موسوی/ پاسخی به مقاله‌ی «مراجع تقلید: استوانه‌های اسلام یا گذشته»، از اکبر گنجی
بررسی ساختار و عملکرد نهاد روحانیت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی
آیا ولایت مطلقه‌ی فقیه به آنارشی اخلاقی می‌انجامد؟ (پاسخی به آرش نراقی)
چندی است توسط جریان خاص نفوذی در بدنه‌ی دولت، تفسیر به ظاهر تازه‌ای(!) از ولایت فقیه ارائه می‌شود. آنها علی‌رغم مخالفت‌های آشکار با اوامر ولی فقیه، سعی دارند به
تلقی اصلاح‌طلبان از ولایت فقیه التزام را نه یک ضرورت بلکه تنها بیان اعتقاد به قانون اساسی می‌داند. بر این اساس است که این جریان حتی التزام به ولایت فقیه را نیز
حمایت تامّه از ولایت مطلقه‌ی فقیه
جریان «واقفیه‌ انقلاب اسلامی» پس از رحلت امام (ره) از ولی‌فقیه زمان فاصله گرفت و شدت انحراف آنان را به رویارویی با مکتب امام کشاند. کمتر از یک دهه پس از رحلت ام
خاک‌پاشی احزاب اصلاح‌طلب بر آفتاب اندیشه‌ی امام

صفحه‌ها