ولایت فقیه از نگاه دیگران

دیدگاه پیشین صانعی درباره ولایت فقیه
نظريه خلافت عمومي انسان1 در انديشه سياسي سيد محمدباقر صدر(ره)
ولایت فقیه، از دیدگاه شیخ انصارى
ولایت فقیه از دیدگاه فقیهان دوره مشروطه
روزنامه جمهوري اسلامي 03/04/82 شهيد مظلوم آيت الله بهشتي
اختيارات ولى فقيه در خارج از مرزها
محمد بن محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید از بزرگان و فقهای شیعه، در سال 338 متولد و در سال 413 بدرود حیات گفت. «محمد بن محمد بن النعمان المفید، یکنی اباعبدالله،
«حجه الفرقه الناجیه الفیلسوف المحقق استاذ البشر و اعلم اهل البدو و الحضر محمد بن محمد بن الحسن طوسی الجهرودی سلطان العلماء و المحققین و افضل الحکماء و المتکلمین
وی از ارکان و بزرگان فقهای شیعه در قرن پنجم بوده است. بعد از وفات سید مرتضی زعامت شیعیان بر عهده ی وی قرار گرفت و او نیز با تربیت هزاران شاگرد و تألیف ده ها اثر
مرتضی بن محمد امین در سال 1224 ق در شهر دزفول متولد شد: « و لاجل کون انتهاء نسبه الی الصحابی الجلیل جابر بن عبدالله الانصاری، کانت تسمیته بالانصاری…. ولد شیخنا

صفحه‌ها