ولایت فقیه از نگاه دیگران

با نظر به این که امامان معصوم به حکم نص و نصب دارای مقام امامت به معنای جانشینی پیامبر در بیان احکام دین هستند و ناگزیر با وجود و حضور هر یک از آنان حکومت به مع
فقیه فرزانه و متفکر بزرگ استاد شهید مرتضی مطهری, آثار قلمی و زبانیِ عالمانه و محققانه بسیاری را در حوزه های مختلف علوم و معارف اسلامی از خود به یادگار گذاشته که
شهيد مطهري و ولایت فقیه
آيت الله مکارم و ولايت مطلقه فقيه
دیدگاه علامه جعفری در باره ولایت فقیه
ولایت فقیه از دیدگاه آيت الله سيد محمد صادق روحاني
مرحوم ايت الله خوانساري قائل به كداميك از موارد ذيل بودند توقف اجراي حدود در عصر غيبت يا ولايت نداشتن فقيه در حوزه قضاء (بطور مطلق)؟
ولايت فقيه در نظر علما و مراجع
ولایت فقیه از دیدگاه شیخ مفید و شیخ طوسی
ولایت فقیه از دیدگاه علامه حلی و شهید اول

صفحه‌ها