ولایت فقیه از نگاه دیگران

مشروعيت حكومت در عصر غيبت از نگاه آخوند خراسانى**
ولايت عامه در آثار فقهى سيّدمحمدكاظم يزدى
ولايت فقيه از ديدگاه سيدعبدالحسين لارى
ولايت فقيه از ديدگاه ابن فهد حلى‌
انواع حکومت در نظر فیض کاشانی
نظریه‌ی «ولایت فقیه» در کتابی با قدمت ده‌قرن
مسئله‌ی اقامه و اجراى حدود، از مسائل بسیار مهم اجتماعى و سیاسى اسلام است. اقامه‌ی حدود، از مناصب و شئون ولایی حاكم و امام المسلمین است.
اگر شخصی بیاید و ادعای نبوت کند و بگوید که من فرستاده‌ی خدایم، تا دلیلی و حجتی قابل قبول بر اثبات ادعای خود نداشته باشد، احدی ادعای او را نمی‌پذیرد. به عبارت دی
«مصطفی تاج زاده» مدت‌هاست بر این موضوع تأکید می‌کند که امام(ره) زمانی که در «نوفل لوشاتو» به سر می‌بردند در صدد تشکیل «جمهوری اسلامی» بودند و البته این هدف امام
محمد تقی مجلسی، مشهور به مجلسی اول (رحمة الله علیه) از جمله عالمان قرن 11 ق است كه پس از محقق كركی و فرزندش و استاد نامدار خویش؛ شیخ بهایی (رحمة الله علیهم)، به

صفحه‌ها