چرا خبرگان به جای مردم رهبر را انتخاب می‌کنند؟

تاریخ ارسال:17:35 1395/03/30
راى تعیین و مشخّص شدن ولىّ فقیه، در مقام فرض و تصوّر مى‌توان فروض مختلفى را براى مسأله در نظر گرفت که از جمله آن ها مى‌توان به روش‌های زیر اشاره کرد:

چرا خبرگان به جای مردم رهبر را انتخاب می‌کنند؟
راى تعیین و مشخّص شدن ولىّ فقیه، در مقام فرض و تصوّر مى‌توان فروض مختلفى را براى مسأله در نظر گرفت که از جمله آن ها مى‌توان به روش‌های زیر اشاره کرد:
۱ـ تعیین از طریق رأى مستقیم مردم و انتخابات عمومى
۲ـ تعیین توسط خبرگان ملّت
۳ـ تعیین از جانب ولىّ فقیه و رهبر قبلى
از میان این سه نیز، دو فرض اوّل در بحث‌ها و نظریات بیشتر مطرح است، لذا به بررسی دو فرض اول می‌پردازیم.
در مورد تعیین ولىّ فقیه، ماهیّت کارى که مى‌خواهد انجام بگیرد این است که مى‌خواهیم فقیه نمونه و برتر را انتخاب کنیم؛ فقیهى که در مجموع، از حیث سه ویژگى فقاهت، تقوا و کارآمدى در مقام مدیریت جامعه، شایسته‌تر از دیگران باشد. سؤال این است که راه انتخاب چنین فقیهى چیست و چه‌کسى صلاحیت دارد نظر بدهد این فقیه برتر و اصلح کیست؟
همانگونه که در تعیین استاد نمونه ریاضى کشور، مراجعه به آراى عمومى و برگزارى انتخابات، روش صحیحى نیست بلکه باید اساتید ریاضى کشور در این‌باره نظر بدهند، براى تعیین فقیه نمونه و اصلح نیز راه معقول و درست این است که فقها نظر بدهند؛ کدام فقیه از دیگران شایسته‌تر است؟ و مراجعه به آراى عمومى و رأى مستقیم مردم، در این مسأله نمى‌تواند ملاک باشد. و آن‌چه که در حال حاضر در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز وجود دارد و عمل مى‌شود، همین است که تعیین رهبرى و ولىّ فقیه بر عهده مجلس خبرگان است؛ خبرگانى که همگى آنان اهل فقه و فقاهتند و سالیان متمادى در این رشته کار کرده و عمر خویش را صرف نموده‌اند.
امّا این خبرگانى که در نهایت مى‌خواهند ولىّ فقیه را معیّن کنند، خودشان به دو طریق ممکن است انتخاب شوند. یکى این که در هر شهرى که چند فقیه وجود دارد آنان از میان خودشان یک نفر را که شایسته‌تر مى‌دانند معرّفى مى‌کنند و در مرحله بعد در سطح استان چنین انتخابى صورت بگیرد و در نهایت عدّه‌اى به این ترتیب براى مجلس خبرگان معرّفى شوند. راه دیگر این است که در هر استان یا در هر شهرى، این افراد را از طریق انتخابات عمومى تعیین کنیم، لذا درست است که عموم مردم خودشان متخصّص در فقه و اجتهاد نیستند امّا با توجه به این که تعداد این افراد در هر شهر یا هر استان بسیار اندک است مى‌توانند با کمى تحقیق و پرس و جو بفهمند چه فرد یا افرادى شایستگى بیشترى از دیگران دارند. نظیر این که بخواهیم بهترین متخصّص قلب را در یک شهر (نه در یک کشور!) پیدا کنیم که گر چه خودمان متخصّص قلب نیستیم امّا مى‌توانیم با مراجعه به پزشکان و متخصّصان و یا تحقیق از بیمارانى که به آنها مراجعه کرده‌اند، مشکل را حل کنیم. لذا براى مشخّص شدن و تعیین رهبر و ولىّ فقیه، از بین راهکارهای مراجعه مستقیم به آراى مردم و تعیین توسّط خبرگان، راهکار منطقى و علمىِ قابل دفاع همین راهکار دوّم یعنى تشخیص و تعیین توسّط خبرگان است

موضوع: 
CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.