چرا رهبری خودش مجلس خبرگان را تعیین می کند؟!

تاریخ ارسال:15:58 1395/04/01
مغالطه‌ای که در وارد کردن اشکال دور به رابطه‌ی میان ولی فقیه و خبرگان وجود دارد، در آنجا است که می‌گویند: ولی فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب می‌کند؛ در حالی

چرا رهبری خودش مجلس خبرگان را تعیین می کند؟! (شبهه دور)
مغالطه‌ای که در وارد کردن اشکال دور به رابطه‌ی میان ولی فقیه و خبرگان وجود دارد، در آنجا است که می‌گویند: ولی فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب می‌کند؛ در حالی که اعتبار خود خبرگان به امضای ولی فقیه و از طریق تأیید به وسیله شورای نگهبان است که خود این شورا نیز اعتبارش را از رهبر گرفته است؟
۱ ـ اعتبار ولی فقیه از ناحیه‌ی خبرگان نیست؛ بلکه نقش آنان “کشف” رهبر منصوب به نصب عام از سوی امام زمان (علیه السلام) است. نظیر اینکه برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصصان می‌رویم و از آنان سؤال می‌کنیم. در این‌صورت نمی‌خواهیم آنان کسی را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند؛ اگر واقعا آن فرد مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما باعث نمی‌شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد واعلم نیست، تحقیق ما باعث نمی‌شود اجتهاد یا اعلمیت در او به وجود آید. پس سؤال از متخصصان فقط برای این است که از طریق شهادت آنان، برای ما کشف یا معلوم شود که آن مجتهد اعلم ـ که قبل ازسوال ما وجود دارد ـ کیست؟ در اینجا هم خبرگان رهبری، ولی فقیه را به رهبری “نصب” نمی‌کنند؛ بلکه فقط شهادت می‌دهند آن مجتهدی که دارای شرایط است و به حکم امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) حق ولایت دارد و فرمانش مطاع است، کیست!
۲ ـ در انتخابات خبرگان عنصر چهارمی وجود دارد که در دور ادعایی، لحاظ نشده و آن نقش اصلی و عمده مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان به هیچ‌وجه، تعیین‌کننده اعضای خبرگان نیست، بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی، نامزد می‌شوند و کار شورای نگهبان صرفاً نقش کار شناختی از نظر تشخیص صلاحیت‌های تصریح شده در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ‌گونه حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت‌دار به نامزدهای مورد نظر خود رأی می‌دهند. بنابراین حلقه دور، باز است و اساساً دوری در کار نیست.
۳ ـ افزون بر آن که خود مجلس خبرگان ـ طبق مصوبه داخلی ـ امر تشخیص صلاحیت‌ها را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد، می‌تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است. (اصل یکصد و هشتم؛ قانون اساسی این حق را به مجلس خبرگان سپرده است.)
هر چند فعلاً گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی‌اند که رهبری برای انجام دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است.
۴ ـ اکنون باید دید مطلب ادعا شده، دقیقاً چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد؛ ادعای چنین دور باطلی، قابل قبول بود:

۱- رهبر شورای نگهبان را تعیین و نصب کند؛
۲- شورای نگهبان، مجلس خبرگان را تعیین و نصب کند؛ (صرفاً تأیید می‌کند؛ به درخواست خود مجلس خبرگان و مردم انتخاب می‌کنند).
۳- خبرگان، رهبر را تعیین و نصب کند. (شناسایی و کشف می‌کنند.)
در حالی که واقعیت چنین نیست؛ زیرا نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه، متفاوت است.
علاوه بر آن ذکر این نکته ضروری است که رهبر فعلی را مجلس خبرگانی شایستۀ ولایت یافتند که شـورای نگهبانش را امام (ره) تعیین نموده بودند (نه خود رهبر فعلی) و خود امام نیز با اجماع فراگیر مردمی به رهبری برگزیده شدند (نه انتخاب خبرگان). و خبرگان فعلی عندالزوم به بررسی و کشف رهبر بعدی خواهند پرداخت؛ لذا اساس انتخاب رهبری کنونی کاملاً به دور از غائله “دور” می‌باشد.

موضوع: 
CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.