اعتراف دشمن در مورد امام خامنه ای: "عالم ربانی که انقلاب را با تمام وجود درک کرده است"

تاریخ ارسال:07:53 1396/04/11
اعتراف دشمن در مورد امام خامنه ای: "عالم ربانی که انقلاب را با تمام وجود درک کرده است"

 اعتراف دشمن در مورد امام خامنه ای: "عالم ربانی که انقلاب را با تمام وجود درک کرده است"

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.