گفتمان عدالت خواهی در بیان امام خامنه ای

تاریخ ارسال:12:35 1397/01/21
گفتمان عدالت خواهی در بیان امام خامنه ای

گفتمان عدالت خواهی در بیان امام خامنه ای

شما می گوئید که ما شعار عدالت می دهیم؛ دانشجو را می گیرند، اما آن کسى را که به عدالت صدمه زده، نمی گیرند. قوه‌ى قضائیه چنین، یا دستگاه مسئول چنان.
شما زرنگى‌تان این باشد: گفتمان عدالت خواهى را فریاد کنید؛ اما انتقاد شخصى و مصداق‌سازى نکنید.
وقتى شما روى یک مصداق تکیه می کنید، هم احتمال اشتباه هست، هم وسیله‌اى به دست می دهید براى اینکه آن زرنگ قانوندانِ قانونشکن[…] بتواند علیه شما استفاده کند.
شما زرنگى کنید، شما اسم نیاورید، شما روى مصداق تکیه نکنید؛ شما پرچم را بلند کنید.!
وقتى پرچم را بلند کردید، آن کسى که مجرى است، آن کسى که در محیط اجراء می خواهد کار انجام دهد، همه حساب کار خودشان را می کنند. آن کسى هم که فریاد مربوط به محتواى این پرچم را بلند کرده، احساس دلگرمى می کند و کار پیش خواهد رفت.

 بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه های شیراز ۱۳۸۷/۰۲/۱۴

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.