آیا کسانی که سکولاریسم پنهان روحانی را ندیدند، میتوانند سکولاریسم حوزوی را ببینند؟!

تاریخ ارسال:21:20 1398/01/09
دوگانه حوزه انقلابی-سکولار، همان دوگانه حوزه طرفدار روحانی-مخالف روحانی است

بحث درباره حوزه انقلابی و سکولار، هر از گاهی میان شخصیت‌های حوزوی بالا میگیرد و رسانه‌های حوزه سکولار نیز در این میان با بسیج کردن امکانات خود سعی در به ابتذال کشاندن دوگانه حوزه انقلابی-سکولار دارند. اما تغییر قواعد این بازی برای جریان انقلابی چندان دشوار نیست. 
:small_orange_diamond: یک استقرای گذرا نشان میدهد غالب (تأکید میکنم که غالب) کسانی که سکولاریسم حوزوی را توهم میدانند، رأی خود را در انتخابات در سبد روحانی انداخته‌اند. به بیان دیگر میان حمایت از روحانی (و همچنین تعلق خاطر به اردوگاه کارگزاران) و توهم دانستن خطر سکولاریسم رابطه معناداری وجود دارد.
:small_orange_diamond: بنابراین زین پس با هر شخصیت حوزوی که خطر سکولاریسم در حوزه را توهم میخواند، مواجه شدید، ابتدا از او بپرسید که در انتخابات گذشته به چه کسی رأی داده است؟ پاسخ به این سؤال خصوصاً در شرایط فعلی که دولت روحانی به مرز ورشکستگی سیاسی رسیده است، برای بسیاری خوشایند نخواهد بود. سپس باید پرسید: آیا کسی که نتوانسته است سکولاریسم پنهان روحانی را تشخیص دهد، میتواند سکولاریسم حوزوی را تشخیص دهد؟ 
:small_orange_diamond: البته گمان نمی‌کنم رویکرد سکولار دولت روحانی برای کسی قابل انکار باشد. و مگر میتوان سکولاریسم را از دولتی که علنا فریاد میزند که «مبارزه با خواست مردم شرعی و قانونی نیست.» نفی کرد؟! مگر میتوان سکولار بودن دولتی را که صریحا میگوید «منکر همانی است که مردم می‌گویند این کار بدی است. مقابله با یک منکر زمانی است که وقتی پلیس با آن برخورد می‌کند، مردم برای آن کف می‌زنند»، و نقشی برای حکومت در سعادت اخروی مردم قائل نیست و میگوید: «بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند، نمی‌توان به زور و شلاق مردم را به بهشت برد.» انکار کرد؟! ومگر میتوان دولتی را که برای اجرایی شدن سند2030 تلاش می‌کند، دولتی انقلابی و اسلامی نامید؟! 
:small_orange_diamond: با این رویکرد بدون شک، تیغ رسانه‌های سکولار برای #انقلاب_زدایی از حوزه کند خواهد شد و چاهی که برای حوزه انقلابی کنده‌اند به مقبره آنان تبدیل خواهد شد؟

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.