اگر چنانچه مجلس به دنبال عزّت ملّی و استقلال ملّت باشد، ریل‌گذاری او به سمت  عدالت اجتماعی.......خواهد بود

تاریخ ارسال:23:43 1396/11/14
CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.