به كارگيرى عدل و احسان و نيكويى موجب دوام و باقى ماندن نعمت مى شود .

تاریخ ارسال:10:43 1396/11/28
CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.