ما، در کتاب خدا، برتری و رجحانی برای اسماعیل بر اسحاق نیافتیم

تاریخ ارسال:17:09 1396/12/10
CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.