امام خامنه ای

«آفتاب در طلعت آفتاب»، ویژه‌نامه انتخاب امام خامنه‌ای به‌عنوان رهبر انقلاب
پوستر رهبر انقلاب در خیابان های امریکا
امام خامنه ای از دیدگاه واشنگتن تایمز
دیدگاه نشريه «گلوبال پی‌پل» درباره امام خامنه ای
نظر "جاناتان گرانف"، رئیس مؤسسه امنیت جهانی در آمریکا درباره امام خامنه ای
نظر روزنامه آمریکایی کریستیان ساینس مانیتور درموردامام خامنه ای
امام خامنه ای از نگاه بنیاد بین المللی صلح کارینگی
توانمندی امام خامنه ای در خنثی سازی پیچیده ترین توطئه ها
کاندولیزا رایس و اظهار نظر درباره امام خامنه ای
امام خامنه ای از نگاه خاویر پرز دکوئیار

صفحه‌ها