جمهوری اسلامی

پرسش اساسی در این میان این است که: اولاً: آیا واقعاً بین «حکومت اسلامی» و «جمهوری اسلامی» دوگانگی وجود دارد?
كارآمدي يعني چه وبا چه معيارهايي سنجيده مي شود؟آيا نظام اسلامي ايران در بعد اقتصادي كارآمد بوده است؟
نظام سیاسی در صورتی به کارآمدی خواهد رسید که هرگونه تبعیضِ مبتنی بر قوم، گروه، رنگ، نژاد، قدرت، ثروت و نسب را از بین ببرد و مشکلات گوناگون ناشی از این امور را م