ولایت مقیه یا مطلقه

آیت الله مهدوی در کرسی آزاداندیشی «ولایت فقیه مطلقه یا مقیده؟» در اصفهان موضوع ولایت فقیه به صورت مطلقه یا مقیده بودن را بر خلاف چیزی دانست که رایج است و گفت: